Textilné kurzy

Na Slovensku od nepamäti naše staré mamy spracovávali textil a využívali ho v každodennom živote, no vkladali do jeho recyklácie aj umelecký prvok. Tradície na území okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica - paličkovaná čipka (Banícka čipka - Kremnica, Hodruša Hámre) výšivka krivou ihlou (Podhorie), tkanie na krosnách, patchwork, plstenie a mnohé iné techniky, ktoré sú pre náš región výrazné, zoznamujeme, oživujeme a učíme, pomocou tvorivých dielní, workshopov a kurzov. Prostredníctvom našich kurzov vytvárame stabilnú základňu pre potencionálnych nástupcov remesiel. Sprostredkovávame medzigeneračnú výmenu skúseností medzi remeselníkmi a textilnými tvorcami a v neposlednom rade zachovávame a podporujeme tradičnú ľudovú tvorbu v našom regióne.

 

     

 


Prikryme sa príbehom starej mamy

     

• pozri si viac fotiek

Lektorka: PaedDr. Viera Valková

2 dňový workshop, zameraný na techniky rýchleho šitia s prenesením tradičných prvkov ornamentu do techniky patchwork. Účastníčky sa naučili pracovať s rýchlymi technikami šitia a výstupmi ich 2 dňovej práce boli originálne deky a vankúše s ornamentami, ktoré do nich zapracovali. Ako inšpiráciu na ornamenty použili maľovanku Ornament 2020.

18. 9., 9.00–18.00 a 19. 9. 2021, 8.00–17.00, Banská Štiavnica

Z verejných zdrojov podporil

 


Zabudnuté remeslá - Výšivka na tyle

     

• pozri si viac fotiek

Lektorka: Marie Sršňová

Výšivka na tyle je výšivka používaná na čepcoch, učili sme sa aplikovať jednoduchšie vzory rastlinného motívu.

Prvá časť - prednášková:

  • všeobecne o vyšívaní na tyle
  • charakteristika čepcov v oblasti Žiar nad Hronom

Druhá časť  - praktická:

  • príprava a vyšívanie vzorky jedného, príp. viacerých motívov

 

Z verejných zdrojov podporil