Za oponou ochotníckeho divadla

Cyklus o neprofesionálnych divadelných súboroch, venovaný Roku slovenského divadla.

 

DOK Hliník KRONIKA


 

DS Pri pekárni, Žarnovica


 

DS ČI - PR - CHA pri ZUŠ J. L. Bellu Kremnica


 

DS Dom Chvály, Nová Baňa