Tanec pre každého

Dlhodobý projekt pre vedúcich tanečných kolektívov, tanečných pedagógov a aktívnych tanečníkov. Školenia a workshopy sú zamerané na rôzne tanečné žánre, teoretickú a praktickú prípravu vedúcich tanečných kolektívov v oblastiach: pedagogika, psychológia, pohybová príprava, psychomotorický vývin detí, správne držanie tela, tanečná príprava detí predškolského veku, tvorba choreografie a kondičná príprava. Zameriava sa hlavne na vzdelávanie vedúcich nefolklórnych tanečných kolektívov a prípravu aktívnych tanečníkov na súťaže a štúdium v tanečnom odbore.

Tanec pre každého 2022

Pohybová príprava a tanečná akrobacia
lektori: Matej Škoda - Bios a Adam Žiak

Ako správne pripraviť telo na fyzickú záťaž spojenú s tancom a ako postupovať pri tréningu akrobatických prvkov.