Dnes je 02.03.2021, meniny má Anežka.

Tanec pre každého

vytlačiť

Tanec pre každého 2020

Jazz dance - webinár

Lektorka: Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD

Technika jazzového tanca vznikla z potreby vzdelávania tanečníkov pre profesionálne scény už v minulom storočí. Opiera sa o poznatky z kodifikovaných tanečných techník, hlavne klasického tanca, z ktorej si prebrala hlavne logiku výstavby tréningu, tiež využíva aj niektoré prvky a cvičenia z techniky M. Graham, ktoré rozcvičujú telo a zväčšujú pohybový rozsah. Výučba techniky jazzového tanca bola zameraná na osvojenie si základných špecifík tejto tanečnej techniky, ktoré obsahujú prvky africkej pohybovej kultúry. Medzi základné charakteristické prvky tejto techniky patria: pohyb na ohnutých kolenách, znížené ťažisko, prenesenie váhy tela na prednú časť chodidla, synkopovaný rytmus, izolovaný pohyb, polycentrický a polyrytmický pohyb a ďalšie.

Technika jazzového tanca vypracováva základné pohybové vzorce zamerané na izolovaný pohyb, posilnenie svalového aparátu, zväčšovanie pohybového rozsahu, rozvoj muzikality a pohybovej koordinácie.

 

           

 

Modern dance - webinár

Lektorka: Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD

Technika José Limóna je jednou z komplexných tréningových systémov vychovávajúcich všestranného tanečníka. Základným konceptom techniky je prirovnanie: „Telo ako orchester“. Učí tanečníka používať každú časť tela ako výrazový prostriedok, harmonizovať jednotlivé časti tela v pohybe tak, aby vytvorili spolu „symfóniu pohybu“. Táto technika je založená na viacerých princípoch, ktoré určujú jej kvalitu pohybu ako: Fall /pád/, Rebound and recovery /odraz a kyvadlo/, Opposition /opozícia/, Kinetic and Potentional energie /kinetická a potencionálna energia/, Suspension /zavesenie/ a ďalšie. Technika vypracováva koordináciu pohybov, plynulosť, mäkkosť a plastickosť pohybu. Striedaním uvoľnenia tela alebo jeho jednotlivých častí tela do pádu a zapojenia ťahu prostredníctvom piatich bodov opozície do pohybu, vytvára dynamický charakter tejto techniky.

 


Tanec pre každého 2019

Contemporary dance - workshop

     

• pozri si viac fotiek

Lektorka: Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD

V technike súčasného tanca vychádzala lektorka z koncepcie ľudského tela ako citlivého organizmu reagujúceho na vplyvy vonkajšieho prostredia, ktorý je schopný aktívne vytvárať zmeny vo vlastnom aj vonkajšom prostredí. Uvedomovanie si neustále sa meniacich vzťahov častí tela pri pohybe v rámci jeho vnútorného priestoru. Rešpektovanie vzťahu jednotlivých častí k vonkajšiemu priestoru a dynamického pohybu tela.

V tréningových metódach techniky súčasného tanca sa zameriavala lektorka najmä na rozvoj efektivity a funkčného využitia celkového pohybového potenciálu ľudského tela. Snahou bolo navodiť štrukturálne a efektívne vzťahy jednotlivých častí kostry, ktoré funkčne integrujeme do pohybu v rámci jeho zámeru. Cieľom bolo využívať maximálnu podporu kostrového systému a účinné množstvo svalovej práce, ktorá je žiadúca pre prirodzene efektívne mechanizmy organizácie pohybu.

 

 OsvetaZiar na Facebooku