Rozprávkové javisko 2024 propozície

Všetci malí divadelníci ukážte sa na ROZPRÁVKOVOM JAVISKU!

Regionálnej a krajskej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti
V rámci 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2024

regionálne kolo
Termín: 21. 3. 2024
Miesto: Kino Vatra Nová Baňa

krajské kolo
Termín: 18. – 19. 4. 2024
Miesto: POS Žiar nad Hronom

PROPOZÍCIE

Do regionálneho kola súťaže sa súbory prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie v časti „Chcem sa prihlásiť“ 
do 10. 3. 2024.

Do krajského kola súťaže sa postupujúce súbory z regionálneho kola  prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie v časti „Chcem sa prihlásiť“ do 30. 3. 2024.

Kontakt: Mgr. Peter Albert, divadlo@osvetaziar.sk

Organizátor podujatia: Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja
Spoluorganizátor: mesto Nová Baňa
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum

Podujatie je finančne podporené

     

 

 

Čas a miesto konania