Zvyky a tradície – prastará zvyky a povery

vzdelávací cyklus v oblasti regionálneho folklóru
je určený školskej mládeži všetkých vekových kategórií:
žiakom základných a stredných škôl, žiakom v školských družinách a centrách voľného času.

Workshopy realizujeme v školských zariadeniach v rámci regionálnej výchovy, ktorá je zameraná na spoznávanie ľudových zvykov a tradícií v našom regióne.

Workshopom nás bude sprevádzať Antónia Pulišová, vedúca folklórnej skupiny Pohronka,
ktorá zážitkovou formou sprístupní lokálne kultúrne dedičstvo tak, aby ho deti ľahko spoznali,
dokázali si ho vážiť a prechovávať pre ďalšie generácie.

 

Kontakt: Jana Miháliková, 0905/11 77 95, vzdelavanie@osvetaziar.sk

 

Z verejných zdrojov podporil

 

Čas a miesto konania