Zvyky a tradície Na fašiangy

Workshop pre žiakov základných a stredných škôl v rámci regionálnej výchovy.

Prostredníctvom samostatných vybraných tém spoznávanie a zachovávame ľudové zvyky a tradície v našom regióne.

Spolu s lektorkou Antóniou Pulišovou si pripomenieme zvyky počas fašiangov:
prierez fašiangovým obdobím,
ukážky tradičných masiek z fašiangového sprievodu
a zaspomíname si ako to bolo vo Veľkom týždni a na Veľkú noc – pohanské zvyky v porovnaní s cirkevnými.

Kontakt: Jana Miháliková, 0905/11 77 95, vzdelavanie@osvetaziar.sk

Z verejných zdrojov podporil

 

Čas a miesto konania