Zabudnuté remeslá – Drevorezba, ornamentika

Vedeli ste, že drevené piesty boli darom lásky?

Medzi dary lásky patrili v minulosti drevené piesty na mangľovanie a pranie. Výzdoba ornamentom a rastlinnými motívmi bola pestrá a zaujímavá. Piesty ako dary lásky nie sú slovenským špecifikom, podobné dary dostávali staré a prastaré matere vo viacerých zemiach v Európe. Zdobené drevené pracie a mangľovacie piesty sú dokladom výtvarného prejavu ľudu a hmotným dokladom zaniknutých spôsobov prejavov náklonnosti v európskej kultúre.

Rezbárstvo tvorí výraznú oblasť ľudovej výtvarnej kultúry. Ako typicky mužská práca sa uplatňovalo na predmetoch rozličného funkčného zamerania, zaoberali sa ním roľníci, pastieri, ľudoví remeselníci, baníci.
V dnešnej dobe sa rezbárstvu venujú nadšenci a ľudoví umelci, ktorí uchovávajú tradičné remeslo pre ďalšie generácie.

My sme si pre vás vybrali skúsenú rezbárku Janku Majerskú, ktorá svoju lásku
k tomuto remeslu budovala od mala v spoločnosti svojho otca – rezbára. Jej umenie
spočíva z precíznosti, z citu pre farebnosť a estetického pohľadu na vec, ktorú vytvára.

Cena: 10 €

PRIHLÁŠKA

 

Mgr. Magdaléna Gáfriková
tel. 045/ 6781302, 0908483585
e-mail:  pos.remesla@gmail.com

workshop z verejných zdrojov podporil

 

 

Čas a miesto konania