Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto
 
Máš kreatívnu dušu, organizačné schopnosti a hľadáš si prácu?
 
Pretože my máme voľné pracovné miesto:
Samostatný odborný zamestnanec
 
termín nástupu: 1.3.2024
 
Kontakt: 
Lucia Pivarčiová, 045/678 13 10
Žiadosti: pos.prevadzka@gmail.com
 

Mzda: 
podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone a práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platná od 1.9.2023.

Požadovaná vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa.
Vhodné aj pre absolventov.

Osobnostné predpoklady:
Vôľové vlastnosti – pracovitosť, dôslednosť, svedomitosť, rozhodnosť, vytrvalosť, samostatnosť, húževnatosť pri dosahovaní cieľov, vnútorná aktivita a motivácia, vysoká úroveň znalostí, ochota vzdelávať sa, zvládanie rozmanitých pracovných činností, analytické schopnosti, tvorivosť, kreativita, flexibilita, ochota pracovať vo voľných dňoch aj nad rámec vymedzeného pracovného času, pozitívny vzťah k ľuďom, pozitívne myslenie, asertívne správanie, empatia, kooperácia, riešenie konfliktov, zvládanie záťažových situácií, analytické myslenie.

Pracovná náplň:
Zabezpečovanie kultúrno-osvetovej činnosti: organizuje súťažné prehliadky, školenia, semináre, podujatia, výstavy v okrese Banská Štiavnica pre neprofesionálnych umelcov. Vypracováva projekty, plánuje rozpočet a finančne vyhodnocuje svoje zrealizované podujatia. Práca na plný pracovný úväzok . Miesto výkonu práce Žiar nad Hronom.

Odborné predpoklady, kompetencie, zručnosti:
Znalosť právnych a základných pojmov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, nevyhnutnosťou sú schopnosti manažérske, marketingové, finančné, organizačné, administratívne, znalosti práce s  Microsoft Office – pokročilý, samostatné riadenie úseku kultúrno-osvetovej činnosti, zručnosti: sociálne komunikačné, pedagogické, psychologické a pod., príjemné vystupovanie, vedenie ľudí, vodičský preukaz a pod.