Tanec pre každého – Základné princípy tanečných techník

webinár pre tanečníkov
 
História a predstavitelia moderného a jazzového tanca
Základné princípy jednotlivých techník  
 
V nadväznosti na predchádzajúce workshopy pripravujeme teoreticko-praktický webinár, ktorý bude zameraný hlavne na teoretickú prípravu v oblasti jazzového a moderného tanca, obohatený o praktické ukážky.
 
 
lektorka: Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD.
 
účastnícky poplatok 5€
 
 
kontakt: 045/6781 304, modernytanec@osvetaziar.sk
 
 
Z verejných zdrojov podporil

Čas a miesto konania