Tanec pre každého – Technika jazzového tanca

workshop pre vedúcich tanečných kolektívov
 
Moderný tanec zameraný aj na floor work
Princípy techniky José Limóna
 
V nadväznosti na predchádzajúce workshopy pripravujeme pre vedúcich tanečných kolektívov ďalší workshop, vďaka ktorému si budú môcť rozšíriť svoje tanečné skúsenosti, obohatiť a skvalitniť svoju choreografickú tvorbu.
Počet účastníkov je obmedzený, takže kto sa prvý prihlási, ten tancuje ;-)
 
lektorka: Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD.
 
vstupné: 5 €
 
 
kontakt: 045/6781 304, modernytanec@osvetaziar.sk
 
 
Z verejných zdrojov podporil

Čas a miesto konania