Svet remesiel – Hrnčiarina

Na kurze sa účastníci oboznámia so základmi hrnčiarstva, s postupom pri výrobe úžitkového riadu, s točením na hrnčiarskom kruhu, zdobením engobami.

Účastníci 2 dňového kurzu si vlastnoručne vyrobia originálnu keramiku.

Kurz je určený pre začiatočníkov.  

PRIHLÁŠKA

Dátum konania:
16. marec  9.00–14.00
1. časť
23. marec  9.00–14.00
2. časť

Lektor: Martin Deči

Cena kurzu: 50 €

Mgr. Magdaléna Gáfriková
tel. 045/ 6781302, 0908483585
e- mail:  pos.remesla@gmail.com

 

Čas a miesto konania