Svet remesiel – Hrnčiarina 2

 Na kurze určenom pre začiatočníkov sa účastníci oboznámia s hlinou a jej vlastnosťami, so spracovaním hliny, vytočiť na hrnčiarskom kruhu a osvoja si postup zdobenia keramiky s použitím vysokoteplotnej glazúry.

Z kurzu si odnesú niekoľko výrobkov, ktoré si vlastnoručne vytočia na hrnčiarskom kruhu a vyzdobia engobami. 

Cieľom kurzov je aktivizovať a motivovať ku tvorivej činnosti, priblížiť hrnčiarske remeslo a uchovávať tradície.

Dátum konania:
14. október  9.00–14.00
1. časť - teória, spracovanie hliny, centrovanie, točenie /5hodín
a
21. október  9.00–14.00
2. časť - zdobenie keramiky glazúrou, výzdoba s použitím ornamentov (rastlinné a geometrické motívy) / 5hodín

Lektor: Martin Deči

Cena kurzu: 47 €

Mgr. Magdaléna Gáfriková
tel. 045/ 6781302, 0908483585
e- mail:  pos.remesla@gmail.com

 

 

Čas a miesto konania