Spolu sme lepší 2023

Končí školský rok, prichádzajú prázdniny ... a s nimi aj krátke voľno od krúžkových aktivít.
 
Je teda čas uzavrieť a zhodnotiť činnosť tanečných kolektívov za školský rok 2022-2023 ako inak než tancom, ale aj veselými, spoločnými zážitkami.
 
Tešíme sa na všetkých čo majú radi tanec a aktívne strávený voľný čas.
 
Kontakt:
Mgr. Judita Frantová
telefón: 045/6781 304

Čas a miesto konania