Spievam, spievaš, spievame 2023

V sobotu 24. júna 2023 o 15.00 hod. sa v kultúrnom dome v Žarnovici uskutoční regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru Vidiečanova Habovka a folklórnych skupín Nositelia tradícií.

Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Hlavným organizátorom je Pohronské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v Žiari nad Hronom, spoluorganizátorom je mesto Žarnovica.

Vidiečanova Habovka bude prezentovať spevácke skupiny, sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov a ľudové hudby. Nositelia tradícií – folklórne skupiny z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

Zaujímavým sprievodným podujatím bude prednáška známej etnologičky PhDr. Zuzany Beňuškovej na aktuálnu tému Zvykoslovie na Jána.

Hosť podujatia FS Konopa z Kozároviec.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú radi naše slovenské tradície.

 

PROPOZÍCIE súťaž a prehliadka hudobného folklóru Vidiečanova Habovka 2023

PROPOZÍCIE súťaž a prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií 2023

 
 
info: Jana Miháliková, folklor@osvetaziar.sk, 0905/11 77 95
 

 

Čas a miesto konania