Salamander očami detí

Detská súťaž na tému banícke povesti a rozprávky
24. ročník celoslovenskej súťaže Salamander očami detí
 
Pozrime sa opäť očami detí na baníctvo popretkávané čarovnými bytosťami, ktoré strážili poklady ukryté v zemi.
 
Súťažné kategórie:

výtvarná - ľubovoľná technika /kresba, grafika, pastel, plastika, maľba, kombinované techniky.

literárna - poézia, próza v slovenskom jazyku -vlastná tvorba.

využitie digitálnej techniky v diele – video, ppt prezentácia

 

 
Všetky práce spolu so záväznými prihláškami zasielajte do 30. 9. 2023.
 
 
Vernisáž a udeľovanie cien sa uskutoční 9. októbra 2023 v priestoroch prvého #RUINbaru v Banskej Štiavnici.
 

Finančná podpora: mesto BS v rámci projektu "Na tvorivých cestách"

Info: Mgr. Lenka Jakubíková banskastiavnica@osvetaziar.sk, 0915 819 989

 

Čas a miesto konania