Rozprávkovou cestou necestou

Leto je radostným obdobím roka. Na prázdniny sa deti tešia.
Ale mnohí svoj voľný čas trávia doma kvôli nedostatku financií. 

V každom dieťati chceme rozvíjať jeho špecifické potreby, rozvoj komunikačných zručností, tvorivého písania, prebudiť a podporiť v ňom fantáziu, záujem o literatúru a to priamo prostredníctvom zážitkového učenia v teréne pod vedením skúseného redaktora, ktorý veľmi rád naučí deti tvoriť reportáž od prvotného nápadu až po samotné natočenie.

Výstupom projektu bude 5 skupinových detských reportáži z každého navštíveného miesta, ktoré im najviac učarovalo prírodou, zážitkom alebo len samotným pocitom. 

Spolu navštívime: Bojnice, Nezbudskú lúčku, Donovaly, Banskú Štiavnicu a Dolnú Ždaňu.

Cieľom projektu Rozprávkovou cestou necestou je podpora kultúrnych
aktivít pre deti a mládež ohrozených chudobou a sociálnymi pomermi.
Je pre nás dôležité uľahčiť takýmto deťom prístup ku kultúre a podporiť ich kultúrne práva.

Účastnícky poplatok: 50 € ( 30€ obedy + 20 € účastnícky poplatok)

Prihláška

Uzávierka prihlášok: 15.07.2023

Kontakt: pos.prevencia@gmail.com, 0456781307

 

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Čas a miesto konania