Rozprávkové javisko 2024 region

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
V rámci 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2024

8:50 – 10:00
Kaviareň Bestie
LDO ZUŠ Nová Baňa
predstavenie pre žiakov 2. stupňa ZŠ, vstupné 1 €

10:15 – 11:15
Priam(a) rozprávka
DDS Sovíčatá, ZŠ a MŠ M. Hella Štiavnické Bane
Dilema
DDS Sovíčatá, ZŠ a MŠ M. Hella Štiavnické Bane
11:30 – 11:45
Hodina matematiky
DDS Zrkadlo, ZUŠ J.L. Bellu Kremnica
blok predstavení pre žiakov 2. stupňa ZŠ, vstupné 1 €

13:00 – 14:00
Hosť:
Popolvár
Potulné divadlo J+T Medzibrod
predstavenie pre žiakov 2. stupňa ZŠ, vstupné 1 €

 

Kontakt: Mgr. Peter Albert, divadlo@osvetaziar.sk

Organizátor podujatia: Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja
Spoluorganizátor: mesto Nová Baňa
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum

Podujatie je finančne podporené

     

 

 

Čas a miesto konania