Rozprávkové javisko 2023 region

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
V rámci 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2023

V stredu 22. 3. sa vám v Kine Vatra v Novej Bani predstavia divadelné súbory:
 
9.00 – 10.00
Bodriík, DDS Zrkadlo, ZUŠ J. L. Bellu Kremnica
Maťko a Kubko, DDS Zrkadlo, ZUŠ J. L. Bellu Kremnica
Ako v nebi, DDS Sovíčatá, ZŠ s MŠ M. Hella, Štiavnické Bane
blok predstavení pre žiakov 1. stupňa ZŠ, vstupné 2 €
 
10.25         
Obuvník, DDS ATĎ, ZUŠ Z.S. Parákovej Žiar nad Hronom
predstavenie je nepredajné
 
Organizátor podujatia: Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja
Spoluorganizátor:
 mesto Nová Baňa
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum
 
Kontakt: Laura Mikulová, divadlo@osvetaziar.sk
 

Čas a miesto konania