Prednes v praxi 2023

Workshop pre pedagógov, tvorcov a hodnotiteľov umeleckého prednesu

Účastníci vzdelávania budú prechádzať jednotlivými fázami vzniku umeleckého prednesu - od výberu textu, cez interpretáciu až k realizácii umeleckého prednesu a  možnosti využitia prostriedkov umeleckého prednesu.

Obsahové a tematické zameranie:

  • úvod do problematiky umeleckého prednesu
  • inšpirácie, ako a kde hľadať vhodný text pre recitátora od detí až po dospelého interpreta
  • praktické využitie slovných a mimoslovných prostriedkov v prednese ako „súčiastky“ výpovede recitátora
  • ukážky jednotlivých prednesov úspešných na celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín
  •  

Lektorka: Mgr. art. Renáta Jurčová
Režisérka, tvorkyňa divadla poézie, lektorka umeleckého prednesu, metodička Národného osvetového centra pre umelecký prednes a divadlo poézie. Svoje mnohoročné skúsenosti pri príprave recitátorov sa snaží zúročiť a odovzdávať v tvorivých recitačných dielňach na celom Slovensku.

Účastnícky poplatok: 5 €/osoba

PRIHLÁŠKA

Kontakt: 045/ 678 13 01, pos.divadlo@gmail.com

Z verejných zdrojov podporil

Čas a miesto konania