Poradný zbor pre foto a film

Oboznámenie o činnosti na úseku FOTO a FILM.

Čas a miesto konania