Polícia známa neznáma 2022

Opäť tu máme december a s ním tradične prichádza aj regionálna výtvarná súťaž, ktorá je zameraná na prácu policajného zboru. 

Vernisáž výtvarných prác sa uskutoční 8. 12. 2022 o 10:00.

Výstavu si môžete pozrieť od 8. 12. 2022 do 8. 1. 2023 v priestoroch Okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiari nad Hronom.

Do súťaže sa zapojilo 23 školských zariadení z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.
Na rôznych formátoch a rôznymi výtvarnými technikami 253 žiakov zobrazilo pozitívum a význam práce policajtov a psovodov.

 

Cieľom súťaže je pozitívne vplývať na budovanie prosociálneho cítenia detí a mládeže, ako aj priblížiť deťom činnosť Policajného zboru, minimalizovať pocit strachu a primárnou prevenciou formovať u detí a mládeže negatívny postoj k trestnej  činnosti, šikanovaniu, násiliu, užívaniu drog. Snahou projektu je tiež podnietiť u detí uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie. 

 

 

 

Čas a miesto konania