Paleta tvorivosti - Maľba a hudba - akryl

Tvorivé dielne pre neprofesionálnych umelcov a záujemcov o výtvarníctvo v rámci projektu Poklady na Hrone.

Náročnosť: začiatočníci až pokročili - nie je podmienkou

 

Lektorka: PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD.

Účastnícky poplatok: 10 €,
6 € účastníci klubu výtvarníkov Aténa

Elektonická PRIHLÁŠKA

 

Definícia pojmu akryl:
Maľba? Hudba?  Je možné spojiť tieto dve rôzne médiá? Odpoveď nájdeme priamo na našom tvorivom stretnutí. Kompozícia, rytmus, kontrast ... Výtvarné práce vytvorené technikou akrylovej farby a papierovej koláže - výrazový prostriedok, jeho charakter, základy, technika, materiál, podklady, farby a význam vo výtvarnom  umení.

Obsahové a tematické zameranie tvorivého stretnutia MAĽBA A HUDBA alebo inak maľovaná hudba.
Akryl je technika maľby. S akrylovou farbou pracujeme tak, že nanášame farby, ktoré riedime vodou a vzájomne ich miešame. Pridávaním neutrálnych farieb docielime zaujímavé  jemné ale i ostré maliarske prechody. Maľba akrylom je jedinečná tým, že umožňuje priamy kontakt maliara s médiom a povrchom. Akrylom môžeme maľovať najrozmanitejšími spôsobmi. Pri vytvorení námetu nám pomáha aj výtvarná technika farebnej papierovej koláže. Každá z techník môže byť použitá samostatne, väčšinou kombinujeme viacero výtvarných techník naraz. S každým druhom hudobnej ukážky a vysvetlením zadania výtvarnej úlohy dosiahneme iné výsledky.

Časový harmonogram 

Príchod a prezentácia účastníkov do 09.00 h.
09.00 - 09.10: Otvorenie kurzu, oboznámenie sa s harmonogramom, zásady fungovania kurzu.
09.20 - 10.30: Teoretická príprava pre prácu, zadania účastníkom k stanovenej tematike, prezentácia
                        power point: MAĽBA A HUDBA. Konkrétne  zadania úloh pre účastníkov k stanovenej téme.
10.45 - 13.00: Praktická časť: spoločná práca a z nej vyplývajúca individuálna tvorba a praktická realizácia
                        podľa tematického a obsahového zadania.
13.00 - 13.30: Prestávka
13.30 - 16.00: Praktická časť: pokračovanie v individuálnej tvorbe, zameranie sa na bezprostredný a spontánny                              prejav. V praktickej časti sa bude lektorka venovať individuálne podľa potreby každého účastníka                              kurzu. Napríklad v závislosti k osobnému programu, zručnostiam a výtvarným aktivitám.
16.00 - 17.00: Záverečné hodnotenie celého kurzu, prezentácia výsledkov, zameranie sa na praktické výstupy,                                potvrdzujúce zručnosť a úroveň technického zvládnutia danej témy a výtvarného materiálu.
                      Možnosť overenia výtvarnej pamäti, dosiahnutie určitej úrovne maliarskej citlivosti a zároveň                                  poukázanie na individuálnu a osobitú kreativitu jednotlivých účastníkov.

Materiálno - technické a obsahové zabezpečenie účastníkmi:
Osobná potreba materiálu pre každého účastníka je postavená na jeho možnostiach. Je potrebné pripraviť sa tak, aby ho každý účastník mal počas praktickej časti v minimálnom množstve k dispozícii.
Priniesť:
1. Akrylové farby, štetce (od č. 10, 12,14,16, 18), farebný papier - kvalitný časopis
2. Podkladovú, kresliacu dosku (formát papiera A2) – nemusí
3. Ostatné prostriedky: pracovný odev, písacie potreby, poznámkový blok.

Organizátor: Pohronské osvetové stredisko zabezpečí akrylové farby, štetce, papiere (organizátor disponuje pomôckami, nie však rozsahu pre každého účastníka).

Poznámka
Časový rozvrh môže byť upravený podľa  autobusových spojov a pod.

 

Informácie: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897 alebo fotofilm@osvetaziar.sk pos.fotofilm@gmail.com

Z verejných zdrojov podporil
Čas a miesto konania