Osveta na kolesách

Kultúra vyživuje dušu aj myseľ v každom veku.
 

Existujú rôzne možnosti ako kultúru priniesť aj do života seniorov.
Druhý rok v spolupráci s rôznymi zariadeniami pre seniorov máme možnosť ich navštíviť
a priniesť im rôzne kultúrno – vzdelávacie aktivity.

Plusy našej spolupráce:

  • Zlepšenie kognitívnych funkcií
  • Zlepšenie nálady
  • Cibrenie motoriky
  • Vytváranie sociálnych interakcií
  • Vedenie k sebavyjadreniu
  • Prinesenie nových myšlienkových procesov
  • Zlepšuje pamäť
  • Ponúknutie senzorickej stimulácií
  • Odstraňuje nudu
V prípade, že by ste mali záujem, radi pripravíme kultúrno - vzdelávacie aktivity aj pre klientov vo vašom zariadení, kontaktujte nás: pos.prevencia@gmail.com, 045/6781307
 

Čas a miesto konania