Osveta na kolesách 3

Ako už názov napovedá, ide o cyklus putovných kultúrno – vzdelávacích aktivít pre seniorov, ktorí sú klientami DD a DSS v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a nemajú možnosť navštevovať rôzne podujatia.

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Dominik no, vo Veľkej Lehote je naša predposledná zástavka.
Exteriér zariadenia sa premení vďaka Divadlu pri Kolkárni z Handlovej na veľké javisko plné smiechu a nových zážitkov. Pre nich si lektorka Zuzana Ulbríková pripravila tvorbu anjelikov z macramé.

Ide o prepojenie zmyslov, akými sú zrak, hmat a čuch, podpora jemnej motoriky, rozvoj kreativity, umeleckej zručnosti a v neposlednom rade o pohladenie duše folklórom, ktorí je seniorom najbližší.

 

Kontakt: pos.prevencia@gmail.com, 0456781307

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Čas a miesto konania