Osveta na kolesách 2

Ako už názov napovedá, ide o cyklus putovných kultúrno – vzdelávacích aktivít pre seniorov, ktorí sú klientami DD a DSS v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a nemajú možnosť navštevovať rôzne podujatia.

Druhé zariadenie kam ideme je Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Jesienka v Prochote. Počas dopoludnia ponúkneme klientom príjemné posedenie s Folklórnou skupinou Rozmajrín z Hrabičova a po nej sú pripravené tvorivé dielne pod vedením Zuzany Ulbríkovej, s ktorou si vyrobia krásne šité ozdôbky z filcu.

Ide o prepojenie zmyslov, akými sú zrak, hmat a čuch, podpora jemnej motoriky, rozvoj kreativity, umeleckej zručnosti a v neposlednom rade o pohladenie duše folklórom, ktorí je seniorom najbližší.

 

Kontakt: pos.prevencia@gmail.com, 0456781307

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Čas a miesto konania