Osveta na kolesách 1

Ako už názov napovedá, ide o cyklus putovných kultúrno – vzdelávacích aktivít pre seniorov, ktorí sú klientami DD a DSS v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a nemajú možnosť navštevovať rôzne podujatia.

Prvé zariadenie do ktorého prídeme je Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Kremnici. Počas dopoludnia ponúkneme klientom príjemné posedenie s Folklórnou skupinou Hronka z Brehov a po ňom sú pripravené tvorivé dielne pod vedením Milana Ďurtu a Jána Fialu, ktorí im priblížia remeslá. Pod ich vedením si budú môcť vyrobiť košík z pedigu a vytočiť si výrobok na hrnčiarskom kruhu.

Ide o prepojenie zmyslov, akými sú zrak, hmat a čuch, podpora jemnej motoriky, rozvoj kreativity, umeleckej zručnosti a v neposlednom rade o pohladenie duše folklórom, ktorí je seniorom najbližší.

 

Kontakt: pos.prevencia@gmail.com, 0456781307

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Čas a miesto konania