Okom fotografa

Okom fotografa
Online fotografická súťaž

Zimné obdobie (Zimné prázdniny) - vyhodnotenie

Absolútný víťaz:

Alžbeta Lesná

     
  Zimna na Pdzámčí I. - III.

ďalší ocenení sú:

Henrieta Bukovenová
   
Noc na obzore                                          Rosniarky
 
Lukáš Grassl
   
Cesta do neznáma                                    Les
 
Monika Zacharová, Silvia Tóthová, Štefan Roško, Vladimír Vidra, Barbara Kováčová
 
Ostatné fotografie, nielen ocenené si pozrite tu
 

Oceneným autorom blahoželáme.
Ďakujem všetkým účastníkom, ktorí si našli čas a poslali fotografie do súťaže.

Do súťaže sa zapojilo 28 účastníkov so 101 fotografiami. Porota bola zostavená zo zamestnancov Pohronského osvetového strediska v zložení Mgr. Miroslav Hric, Mgr. Ingrida Flešková.

 

Zimnou krajinou - vyhodnotenie

Absolútny víťaz súťaže je:

Michal Stehlík 

  

Počúvadlianske jazero                      Všetky cesty vedú...

 

ďalší ocenení sú:

Henrieta Bukovenová

História dneška


Lucia Počarovská

Moja Štiavnica


Dušan Chorvatovič

Odraz

Oceneným autorom blahoželáme.
Ďakujem všetkým účastníkom, ktorí si našli čas a poslali fotografie do súťaže, bolo vás 37. 

 
Nesmúťte, ak sa Vaša fotografia nedostala medzi 102 finálových, trojčlenná porota vyberala fotografie iba na základe toho čo videla, všetko bolo anonymné, tak sa stalo, že niekto si uvidel vo verejnom kole tu na facebooku viac fotografií, niekto ani jednu. 
 
Musím priznať, že porota mala ťažkú úlohu a väčšina fotografií bola kvalitná. S online súťažou Okom fotografa plánujeme pokračovať aj v budúcnosti, bude zameraná na rôzne témy.
Tak isto rozmýšľam aj o zmene niektorých pravidiel, npr. zaviesť kategórie alebo zmena hlasovania verejnosti, lebo nie vždy je takéto hlasovanie objektívne. Prekvapením bola účasť z takmer z každého kúta Slovenka! Aj vekovo to bolo zaujímavé, dvaja účastníci súťaže mali nad 70 rokov, p. Eva Hančáková a p. Jozef Geffert. Vďaka patrí aj Ondrejovi Karnasovi, ktorý zapojil do súťaže aj niekoľko študentov SŠUP Hodruša - Hámre.
 
Ďakujem
Mgr. Miroslav Hric