Okamih výrazu – Kreatívne fotografovanie technikou ICM

Tvorivé dielňe pre amatérskych fotografov

Téma: Kreatívne fotografovanie technikou ICM (International Camera Movement)

Lektor: Mgr. Ondrej Karnas

Náročnosť: stredne pokročilí (nie je podmienkou)

Účastnícky poplatok: 10 €

Prihláška

Intentional Camera Movement alebo ICM je kreatívny spôsob práce fotografovania s dlhou expozíciou
a znamená zámerný pohyb fotoaparátu počas expozície. ICM je technika umeleckého spôsobu vyjadrenia, môže byť použitá ako nástroj na modifikáciu reality so zámerom vyvolať u diváka emocionálnu odozvu, takže výsledkom je umelecká fotografia.

Zámerný pohyb fotoaparátu je veľmi efektívna technika, ktorá mení spôsob na to, ako vyzerá realita. Je to voľnejší prístup k fotografii, ktorý môže poskytnúť viac umeleckých prekvapení v porovnaní s tradičnou dlhou expozíciou.
Pri správnom použití dokáže vytvárať silné emotívne fotografie.

Náplň 

  • Intentional Camera Movement - ICM (charakteristika, vlastnosti a ukážky),
  • technika fotografovania ICM,
  • pomôcky pre techniku ICM,
  • nastavenie expozície a spôsoby fotografovania (pohyb fotoaparátu), 
  • práca v teréne, individuálna konzultácia s lektorom,             
  • spracovanie a úprava fotografií v počítači.

Časový harmonogram

  9.30 – 10.00  prezentácia
10.00 – 11.00  teoretická príprava
11.00 – 12.30  práca v teréne
12.30 – 13.00  prestávka
13.00 – 14.00  spracovanie a úprava fotografií v PC
14.00 – 14.30  vyhodnotenie

Poznámka: Časový rozvrh môže byť upravený podľa  autobusových spojov.
Účastníci si prinesú fotografický prístroj, statív (nie je podmienkou) a USB kľúč. 

 
Z verejných zdrojov podporil

 

Informácie: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897 alebo fotofilm@osvetaziar.sk

Čas a miesto konania