Najkrajšia dovolenková fotografia 2023 propozicie

Pozývame vás zapojiť do 26. ročníka celoslovenskej súťaže a výstavy Najkrajšia dovolenková fotografia 2023.

Súťaží sa v siedmich kategóriách:
1.  Pamiatky UNESCO vo fotografii
2.  Príroda a krajina
3.  Múzeá: oživená minulosť - historické budovy, skanzeny, podujatia...
4.  Dovolenka dýcha človečinou - reportážne zábery, momentky, ľudia pracujúci v turizme…
5.  Môj najkrajší prázdninový zážitok  -  pre deti a mládež do 16 rokov
6.  Šport - fotografie športových aktivít  počas celého roka
7. Nehmotné kultúrne dedičstvo - stvárnenia, ktoré nemajú hmotnú podstatu: folklór, ľudová hudba, hudba, piesne, tance, hry,   spoločenské zvyklosti, tradičné remeslá, jarmoky, rôzne výročia miest a obcí, kultúrno-osvetové podujatia a pod.

Uzávierka súťaže je predĺžená do 5. 11. 2023. 

PROPOZÍCIE

Prihlasujte sa elektronicky: PRIHLÁŠKA
nie je potrebné tlačiť.
Svoje fotografie v tlačenej forme posielajte na adresu:
Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 321/21, Žiar nad Hronom 965 01 Ďakujeme a tešíme sa na účasť
Bližšie info: Mgr. Miroslav Hric, 0908 288 897

Čas a miesto konania