My Street Films SK

My Street Films SK je vzdelávací projekt v oblasti tvorby dokumentárneho filmu 
s presahmi k občianskej žurnalistike.
Je určený záujemcom bez nevyhnutnosti predošlého formálneho filmového vzdelania
s možnosťou
filmového média na vyjadrenie vlastného pohľadu na svet a svoj bezprostredný životný priestor.
Program je koncipovaný tak, aby účastníkov previedol procesom vzniku filmu od dôslednej literárnej prípravy,
cez réžiu dokumentárneho filmu a prácu s ľuďmi pred kamerou až po strihové spracovanie nakrúteného materiálu.
Vzdelávací projekt je rozdelený na tri prezenčné workshopy a priebežné online konzultácie. Druhý v poradí organizovaný Pohronským osvetovým strediskom v kine Akropola v Kremnici
sa viaže
k réžii dokumentárneho filmu, zberu materiálu, obhliadkam, práci s protagonistami. Jeho výsledkom by mali byť koncepčné rozhodnutia ako uchopíte samotné nakrúcanie.
Súčasťou budú konzultácie prvého nakrúteného materiálu.
Druhý workshop je súčasťou projektu Poklady na Hrone 2024 s finančnou podporou FPU. Výsledné filmy budú prezentované v Novembri 2024 na slávnostnej premiére v rámci
Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorej súčasťou bude vyhlásenie víťazného filmu. PROGRAM PODUJATIA
PIATOK 14.6. 2024 19:00 – 21:00 Pozor, padá SNG! (premietanie filmu) a diskusia s Lenou Kušnierikovou
SOBOTA 15.6. 2024 10:00 – 13:00 prezentácia projektov - prvá polovica 14:00 – 17:00 prezentácia projektov - druhá polovica 17:00 - 18:30 individuálne konzultácie s pozorovateľmi 17:00 - 19:00 terénne cvičenie – anketa
NEDEĽA 16.6. 2024 10:00 – 12:00 individuálne konzultácie

https://mystreetfilms.nocka.sk/

Z verejných zdrojov podporil

 

Čas a miesto konania