Mládež spieva 2024

Pozývame vás na koncert detských a mládežníckych zborov MLÁDEŽ SPIEVA,
ktorý je zároveň regionálnou postupovou súťažou a prehliadkou.
 
Príďte si vypočuť krásne piesne v podaní mladých talentov
z DSZ Zborík z Banskej Štiavnice,
DSZ z Novej Bane
a DSZ SZUŠ Hliník nad Hronom.
 
 
 
Kontakt:
Mgr. Judita Frantová, 045/6781 304, spev@osvetaziar.sk
 

Podujatie je finančne podporené 

Čas a miesto konania