Mládež spieva 2024 propozície

Pozývame vás zúčastniť sa regionálneho kola
celoslovenskej postupovej súťaže a prehliadky
detských a mládežníckych zborov MLÁDEŽ SPIEVA.
 
Termín: 17. 2. 2024
Miesto: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Uzávierka prihlášok: 2. 2. 2024 
 
 
Prihlásiť sa môžete cez elektronický formulár na stránke Národného osvetového centra: 
http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
 
 
Kontakt:
Mgr. Judita Frantová, 045/6781 304, spev@osvetaziar.sk
 

Čas a miesto konania