Meno neni podstatné

Večer s divadlom

monodráma
vhodné od 15 rokov

Dráma o živote človeka, ktorý slúžil politickej moci. Keď sa mu dostala do rúk biblia, ktorú začal čítať, pochopil, že slúžil zlu. Teraz hľadá ospravedlnenie a odpustenie za svoj život a snaží sa nájsť pokoj v duši.

Text: Svetlana Alexijevič
Réžia: Mgr. art. Peter Luptovský
Dramaturgia: Kolektív
Účinkujú: Jozef Bajnok, Milan Miškóci, Peter Polák

Divadelný súbor ČI-PR-CHA, alebo aj Činnosť preventívneho charakteru v Kremnici je špecifický najmä vlastnou úpravou originálnych podôb divadelných hier. Divadelný súbor vznikol v roku 2008 pri literárno-dramatickom odbore ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici, od kedy ho až dodnes vedie profesionálny divadelný režisér Peter Luptovský.

Divadelný súbor ČI-PR-CHA získava ocenenia na slovenských aj medzinárodných podujatiach. Na tohtoročnej celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš (súčasné prúdy divadla), ktoré je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku, sa divadelnému súboru podarilo vo veľkej konkurencii získať bronzové pásmo.

Vstupné 5 € /dôchodcovia 2,50 €

Vstupenky sa dajú kúpiť v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom 
pred predstavením v čase od 18:30 - 19:00 h.

Kontakt: 045/ 678 13 01, pos.divadlo@gmail.com

 

Čas a miesto konania