Ľudová klenotnica Viem ja lúčku

V rámci cyklu koncertov hudby, tanca a spevu Ľudová klenotnica
vás pozývame na vystúpenie

detského folklórneho súboru Podpoľanček z Detvy.

Ak sa pozeráme dnešnými očami do minulosti ľudových tradícií, spôsobu života, príde nám to
neobvyklé a možno aj nepochopiteľné, ako dokázali ľudia existovať bez všetkých výdobytkov
moderného sveta. Bez automobilov, počítačov, mobilov. V súčasnosti si to snáď ani nevieme
predstaviť. To obdobie však malo svoje čaro a význam, ľudia žili družnejšie, skromnejšie,
v súlade s prírodou.

No a deti ? Deti boli hravé a vynaliezavé, svoje si hry si tvorili a vymýšľali samé. Inšpiráciu
nachádzali v prírode a v prírodných materiáloch. Nepotrebovali televízory ani virtuálny svet
počítačových hier. V prirodzenom kolobehu života, však všetko podlieha vývoju. „Svet“ sa mení a
naše poznanie ho musí dobiehať. Krása a čaro ľudových tradícií majú však čo povedať aj dnes.
Aj pre dnešné deti prichádzajúce do folklórnych súborov je jedným z hlavných dôvodov, aby deti
pomyselne navštívili minulosť, učili sa tak láske a úcte k svojim koreňom.

V roku 1974 smerovali prvé tanečné krôčiky do Domu pionierov v Detve, kde s detičkami začali
tancovať a tak vštepovať lásku k našim ľudovým tradíciám Mgr. Vierka Blažeková a Adelka
Hláuková. Tu začal písať svoju históriu Detský folklórny súbor Ratolesť. S radosťou ho navštevovalo
nespočetné množstvo detí nielen z Detvy, ale aj širokého okolia. Tanečnými krôčikmi viedli deti
vedúci – Ing. Igor Krista, Zuzka Daumová, Bc. Milka Sekerešová, Katka Hrončeková, Mgr. Lenka
Tomčíková, Ing. Jozef Lapín, Pavel Gažo, Janko Matúška. Od roku 2004 uchovávajú a upevňujú
hrdosť a úctu k tradíciám Podpoľania Mgr. Danka Rusinová, Mgr. Zuzka Sujová Múčková a Mgr.
Miška Matúšková. Neodmysliteľnou súčasťou súboru bola a aj je Detská ľudová hudba Detvanček,
ktorú viedli výborní muzikanti – Ondrej Molota, Alexander Ugler, Jozef Mackov, Ing. Jaroslav
Hazlinger a v súčasnej dobe malým muzikantom husličky ladí bývalý člen Ratolesti a taktiež
vynikajúci muzikant Roman Berky.

Detský folklórny súbor Podpoľanček začal písať svoju históriu v roku 2014 ako dieťa a krásne
rozkvitnutá vetvička DFS Ratolesť. Minulosť a ľudové tradície sú bezodnou studnicou krásy a
múdrosti. Ak to deti správne pochopia a príjmu to ako súčasť dnešného života a sveta stanú
sa omnoho citlivejšími a vnímavejšími , ku všetkému čo ich obklopuje, ku všetkým ľuďom.

vstupné:
predpredaj: 4 €
pred podujatím: 5 €

predpredaj vstupeniek od 16. 4. 2024
POS Žiar nad Hronom denne 8,00 – 14,00 h
prevadzka@osvetaziar.sk
045/678 13 10

 

 

Čas a miesto konania