Litica – literárna kutica

Projekt Litica je imaginárna literárna kutica, ktorá ponúka študentom osobný rozvoj v oblasti tvorivého písania a textu pod vedením lektora, ktorý ich prevedie štýlovými charakteristikami textu, technikou slovesnej tvorby, tvorivým písaním, druhmi textov a i.

Študentom sa individuálne pomocou týchto workshopov rozvíja autorský štýl, budovanie sebadôvery či odvahy prezentovať vlastnej tvorby.
 
Lektorkou workshopu je Mgr.art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD.
 
O lektorke:
Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici všetky odbory okrem herectva. Po štúdiu odcestovala na rok do Ameriky, kde v meste Lake George pracovala ako asistentka v divadle "Lake George Dinner Theatre" a učila na Univerzite "Adirondack Community College" v Queensbury.
Keď sa vrátila na rodnú hrudu, začala vyučovať a pracovať ako prodekanka na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
 

Bližšie informácie:
Ivana Žňavová
pos.prevencia@gmail.com
045 67 81 307

workshop z verejných zdrojov podporil 

 

 

Čas a miesto konania