Letná remeselná školička

Máme pre Vás výbornú možnosť ako zaujímavo vyplniť voľný čas Vašich detí počas letných prázdnin. Školské brány sú zatvorené a brány Pohronského osvetového strediska sa otvárajú.

Denný letný tábor je určený pre deti základných škôl, ktoré túžia využiť svoje prázdniny naplno a efektívne. Je to výborná alternatíva pre deti, kým sú rodičia v práci, deti si hravou formou vyskúšajú rôzne remeslá a výtvarné techniky. Výsledkom ich práce budú výtvory, dielka, získajú praktické skúsenosti, zručnosti i nové vedomosti.

maximálny počet detí je 10 - dielňa remesiel,  od 7 rokov, nevhodné pre deti predškolského veku

 

PROGRAM PODUJATIA s časovým harmonogramom:  8.00 hod – 15.30 h

harmonogram dňa: 
  8.00 - príchod do remeselnej dielne
  8.00 - 8.15 - prezentácia, zoznámenie, rozdelenie úloh
  8.15 - organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci
  8.30 - práca na téme dňa
10.00 - desiata, vonkajšie aktivity - hry, kreslenie s kriedou
11.00 - pokračovanie - práca na tému dňa
12.00 - 13.00 - obed
13.00 - pokračovanie - práca na tému dňa
15.00- 15.30 - hry vonku

program na jednotlivé dni:

Pondelok: Keramická dielnička 1. zoznámenie sa s hlinou, modelovanie z hliny, točenie na hrnčiarskom kruhu
Utorok: Keramická dielnička 2. farbenie, engobovanie a zdobenie črepu pomocou vyškrabávania (sgraffito)
Streda: Za poznaním hrnčiarskej tradície dokončovanie, brúsenie, úprava, proces vypaľovania
Štvrtok: Textilná dielnička 1. tkanie na krosnách a na ráme, pradenie na kolovrátku, výroba taštičky z utkanej látky, paličkovanie
Piatok: Textilná dielnička 2. paličkovanie - náramok priateľstva, karneval s diskotékou

Prihlásiť svoje dieťa môžete na pos.remesla@gmail.com

Cena: 65 € 
V cene je zahrnutý obed, materiál, lektor, výpal keramiky, pitný režim

Zmena programu vyhradená!

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie a zrušenia školičky bude poplatok vrátený v plnej výške!