Klub patchwork

Pravidelné stretnutia členiek klubu patchwork.

Pohronské osvetové stredisko
Dukelských hrdinov 21, Žiar nad Hronom

Čas a miesto konania