Jarný salón 2024 propozície

Milí záujemcovia o umenie,

pozývame vás zapojiť sa do Jarného salóna 2024
regionálnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Základné info: Uzávierka: 15. 2. 2024 Termín vernisáže: 8. 3. 2024 o 16:00 h Tvorivé dielne: 9. 3. 2024 od 9.00 h Trvanie výstavy: 8.3. – 12.4. 2024 Miesto: Mestské kultúrne centrum (MSKC) Žiar nad Hronom

PROPOZÍCIE
Prihlasuje sa cez elektronický formulár
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie
- kliknite chcem sa prihlásiť a vyberte kraj Banskobystrický - Žiar nad Hronom Bližšie informácie:
Mgr. Miroslav Hric
pos.fotofilm@gmail.com fotofilm@osvetaziar.sk
0908 288 897; 045 67 81 308Výtvarné spektrum
Čas a miesto konania