Dirigentská palička 2024

Pozývame Vás zúčastniť sa workshopu zameraného na vzdelávanie
dirigentov všetkých druhov speváckych zborov
pôsobiacich hlavne v regióne Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica,
prihlásiť sa však môžu aj záujemcovia z celého Slovenska.

Lektor PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. prispôsobí program tak,
aby naplnil požiadavky všetkých prihlásených účastníkov.

Presný program a harmonogram workshopu bude doručený mailom prihláseným účastníkom v dostatočnom časovom predstihu.

PRIHLÁŠKA

účastnícky poplatok: 5 €
 
 
Kontakt:
Mgr. Judita Frantová, 045/6781 304, spev@osvetaziar.sk
 


 

Čas a miesto konania