CINEAMA krajská prehliadka 2024

32. ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky amatérskej filmovej tvorby (Banskobystrický kraj),
ktorého súčasťou bude rozborový seminár s účastníkmi.

Príďte si pozrieť filmy

8. 6. 2024 od 09.00 h
V Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom

Viac info: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897, 045/678 13 08, fotofilm@osvetaziar.sk

  

Čas a miesto konania