Cesty hrdinov

Výstava pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania 1944 – 2024.

Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica
Námestie sv. Trojice

Sprístupnená utorok - sobota 9.00 - 17.00 h

Výstava približuje dobové fotografie, písomné dokumenty zachytávajúce obdobie SNP v bývalom Žiarskom regióne a okolí (dnes okresy Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom).

Zbierku materiálu a textov spracoval Mgr. Miroslav Hric.

V spolupráci:
Slovenské banské múzeum
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Mesto Banská Štiavnica
Slovenský banský archív
Dobrovoľný hasičský zbor v Banskej Štiavnici

Informácie: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897, pos.fotofilm@gmail.com