Červené jabĺčko 2024

Gúľalo sa, gúľalo
to červené jabĺčko...

Pozývame vás na regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2024 – Červené jabĺčko.

Počas súťaže a prehliadky je pre deti pripravená tvorivá dielňa
a hosť podujatia, detský folklórny súbor Malý Vtáčnik z Prievidze.

Víťazi regionálneho kola postupujú do krajského, prípadne celoštátneho kola,
toré sa konajú v nasledovných termínoch:

27. 4. 2024 Veľký Krtíš – krajské kolo
7.–9. 6. 2024, Habovka – celoštátne kolo

Bližšie informácie:
Jana Miháliková, 0905/11 77 95, folklor@osvetaziar.sk
 


 

Čas a miesto konania