AMFO 2023 propozície

Milí priatelia,
aj v tomto roku vás pozývame zapojiť sa do AMFO 2023 
regionálnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby
pre okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica. Základné info: Uzávierka: 30. 3. 2023 Termín vernisáže: 14. 4. 2023 o 17.00 hod.
Súčasťou sú aj tvorivé dielne 14.4. 2023 o 14.30 h. na tému: KOMPOZÍCIA – výstavba fotografického obrazu Trvanie výstavy: 14. 4. - 7. 5. 2023 Miesto: Pohronské osvetové stredisko (výstavné priestory) Žiar nad Hronom Prihlasuje sa cez elektronický formulár
- kliknite chcem sa prihlásiť a vyberte kraj Banskobystrický - Žiar nad Hronom
http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit PROPOZÍCIE Neváhajte a pošlite nám svoju tvorbu. Viac info: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897, 045/678 13 08, fotofilm@osvetaziar.sk

Čas a miesto konania