Umelecký prednes 2024

Umelecký prednes poézie a prózy

Regionálné kolá celoštátnej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín 2024

Termín a miesto:          

9. 4. Hviezdoslavov Kubín
regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a tvorby detských recitačných kolektívov
I. – II. kategória
Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom

10. 4. Zechenterova Kremnica
regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese prózy  
III. – V. kategória a divadlá poézie
MsKS Kremnica

11. 4. Sládkovičova Štiavnica
regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie I
II. – V. kategória
Súkromná ZŠ Guliver, Banská Štiavnica

PROPOZÍCIE

Záväzné prihlášky je potrebné vyplniť online na http://www.nocka.sk/sutaze-a- prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v časti „Chcem sa prihlásiť“, do 30. 3. 2024

Organizátori nižších kôl súťaží by mali označiť na postup súžiacich, ktorým bolo udelené 1. a  2. miesto v danom kole súťaže na http://www.nocka.sk/sutaze-a- prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v časti „Chcem sa prihlásiť“,
do 30. 3. 2024

Kontakt: Mgr. Peter Albert, divadlo@osvetaziar.sk

Organizátor: Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom  – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Podujatie je finančne podporené 

Čas a miesto konania