Zvykoslovie

Jarné zvykoslovie

Tvorivé dielne určené pre deti základných škôl. Cieľom tvorivých dielní Jarné zvykoslovie je oboznámiť a naučiť deti remeselnej zručnosti spojenej so zážitkovým vyučovaním. Prostredníctvom tvorivých dielní približujeme a uchovávame ľudové tradície jarného zvykoslovia. Rozvíjame záujem o tradičné ľudové remeslá a zapájame deti do tvorivej aktivity, rozvíjame jemnú motoriku a praktické zručnosti detí. Žiaci si osvoja remeselné techniky, pletenie korbáča, techniky práce so šúpolia, zdobenie kraslíc a iné.

      

 

Vynášanie Moreny

Cieľom podujatia je oživiť zvyky našich predkov v regióne, zachovať naše tradície spojené s folklórom.

     

 

Výroba Morenky

Pre priblíženie jarných a veľkonočných tradícií sme pripravili video návod ako si vyrobiť dekoráciu.


 

Zimné zvykoslovie

Počas tvorivých dielní sa žiaci učia pracovať s materiálmi, precvičujú si jemnú motoriku, koncentráciu a rozvíjajú svoju tvorivosť. Skúšajú a učia sa vyrábať ozdôbky a výrobky inšpirované našimi tradíciami s použitím materiálov ako sú hlina, drôt, slama a iné. Nadobúdajú tak remeselnú zručnosť spojenú so zážitkovým vyučovaním.