Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok od roku 2018

Od 1. januára 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon opäť zmenil spôsob zverejňovania zmlúv, faktúr i objednávok.

Na základe Metodického pokynu č. 003/2011/MP BBSK k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach BBSK od 01. novembra 2011 tieto budú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, objednávok a faktúr BBSK, ktorý nájdete tu:

register organizácie - IČO: 35 987 189

 

 

 

 • Informácia o finančnej podpore BBSK

Na základe metodického pokynu č.1/2020 ODDK ÚBBSK – Použitie príspevku BBSK účelovo určených finančných prostriedkov z daňových príjmov BBSK na odbornú činnosť kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK č. 05604/2020/ODDK-9 / 06755/2020 z 19. februára 2020, sú uvedené aktivity, ktoré sú realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja: 

 • 2021

  Na základe rozpisu rozpočtu zo dňa 29. 1. 2021 Banskobystrický samosprávny kraj pridelil Pohronskému osvetovému stredisku finančné prostriedky.
 • výmena hygienických zariadení – prietokové ohrievače, batérie, WC misy vo výške 3 000,00 eur

 

 • 2020

Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle rozpisu rozpočtu zo dňa 31.1.2020, rozpočtového opatrenia č.2 a č.3 pridelil Pohronskému osvetovému stredisku účelovo určené finančné prostriedky.

 • nákup strojov, prístrojov, vybavenia a materiálu na tvorivé dielne a dielne ľudových remesiel vo výške 3 460,00 eur
 • zabezpečenie protiepidemiologických opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a návštevníkov kultúrnych inštitúcií pred pandémiou ochorenia COVID-19 1 200,00 eur
  2 ks  germicídny žiarič mobilný
  2 ks stojan s bezdotykovým dávkovačom
  1 ks digitálny teplomer

 

 • 2019

Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle Uznesenia ZBBSK č. 214/2019 pridelil Pohronskému osvetovému stredisku účelovo určené finančné prostriedky.

 • nákup výpočtovej techniky vo výške 5 000,00 eur
  1 ks PC HP EliteDesk
  1 ks NB HPElite Book
  3 ks tlačiarne
  1 ks multifunkčný kopírovací stroj
  1 ks digitálna videokamera
  1 ks externý disk
 • opravu javiskových ťahov, opôn a súvisiaceho zariadenia 5 000,00 eur
 • zlepšenie funkcií informačných systémov v sume 500,00 eur
 • opravy väčšieho rozsahu:
  oprava strechy nad prístavbou 2 100,00 eur
  oprava a výmena podláh 9 000,00 eur
 • kapitálové investície
  zvukotesné dvere  6 000,00 eur
  zateplenie strechy 21 000,00 eur

 

 • 2018

• Nákup výpočtovej techniky:
   4 ks počítače
   4 ks licencia Office 2013

• Nákup motorového vozidla Citroen C4 Spacetourer Live Pure Tech 130