Závislosť

Ľudia v mladom veku sa postupne, ale istotne dostávajú do rôznych závislostí. Najskôr
prichádza opar tabakového dymu, neskôr či súbežne skúsenosť s drinkom. Mladý človek
sa tomu nevyhne. Ponuka je veľká a zvedavosť neuspokojená. Navyše nuda a partia urobia
pri prekonávaní počiatočného ostychu veľa. Závislosť u mladých sa vyvíja oveľa rýchlejšie ako
u dospelých. Mladí ľudia znesú oveľa menšiu dávku a majú sklon k riskovaniu, radi kombinujú
užívanie viacerých návykových látok naraz.
 
Ponúkame Vám netradičné stretnutie na tému ZÁVISLOSŤ s Braňom Mojsejom
z MOJSEJ-
clinic Prešov, ktorý sa venuje danej problematike na základe vlastných skúseností.
 
Účastnícky poplatok:
2 € študent
3 €dospelý

PRIHLÁŠKA do 28. 9. 2023

Kapacita sály je obmedzená, preto neváhajte a pošlite vyplnenú prihlášku čím skôr.

Braňo Mojsej priznáva, že dostať sa z bludného kruhu závislosti mu pomohla láska vo
všetkých svojich podobách. Láska k milovanej osobe, rodine i k hudbe. Boli časy, keď sa
podľa vlastných slov verejne prezentoval iba kvôli peniazom. Nemilo sa preslávil
alkoholovými excesmi.
Odkedy abstinuje, tvorí a koncertuje s čistou hlavou a prekvapivo pomáha ako laický
terapeut pri liečbe alkoholovej závislosti. Prednášky organizuje v spolupráci s odborníkmi
a sú určené pre mládež i dospelých.
Viac informácií o Mojsej-clinic

 

Čas a miesto konania