Zabudnuté remeslá – pletenie zo šúpolia, pálky a sitiny

V rámci projektu Zabudnuté remeslá sa venujeme vzdelávacím aktivitám v podobe workshopov a kurzov na ktorých sa učíme rôznorodé techniky.

Prírodné pletivá patrili v tradičnej kultúre medzi najviac používané materiály. Pletenie zo šúpolia bolo rozšírené hlavne na južnom Slovensku. Na výrobe úžitkových predmetov ako rohože, podložky, košíky, klobúky a tašky sa podielalo Košíkárske družstvo v Nových Zámkoch.

Na kurze sa naučíme, ako sa pletie kruhová podložka a jednoduchý košík z prírodných pletív dostupných v našom regióne.

Lektorka: Magdaléna Slivková

Cena kurzu: 5 €
ZŤP, dôchodcovia 3 €

PRIHLÁŠKA

 

Mgr. Magdaléna Gáfriková
tel. 045/ 6781302, 0908483585
e- mail:  pos.remesla@gmail.com

 

Z verejných zdrojov podporil

Čas a miesto konania