Zabudnuté remeslá 2018

Textilné a iné techniky

Dlhodobý projekt, ktorý mal za úlohu oživiť tradičné ľudové remeslá. Hlavným cieľom bolo objavovanie, spoznávanie a zachovanie ornamentu ľudovej umeleckej činnosti regiónu pre ďalšie generácie. Ornament v ľudovej kultúre plnil nielen rozlišovaciu, ale i skrášľovaciu funkciu. Spoločne sme oživili ornament, ktorý sme preniesli na textil používaný v 21. storočí, na tenisky, tričká, opasky, šatky a peňaženky, technikami maľby a výšivky.

odborné lektorky: 
Jitka Steinbach, Dolný Moštenec
Margita Javorská, Podhorie