Vzdelávacie aktivity

Okamih výrazu je cyklická tvorivá dielňa pre amatérskych fotografov.

 

    

Kreatívne fotografovanie technikou low-key.

Lektor: Mgr. Ondrej Karnas

Z verejných zdrojov podporil

 


Okamih výrazu 2020

 

 


Okamih výrazu 2019

   

Video spomienka na tvorivé dielne pre neprofesionálnych výtvarníkov, fotografov a filmárov.
Autor videa je Miroslav Kalach, priamy účastník tvorivých dielní v Banskej Štiavnici 31. 5. – 2. 6. 2019.

Lektori:
FILM: Mgr. Roman Varga
FOTO: Karol Kobella
VÝTVARNÍCTVO: PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD.